شعر 2

  من علی ام که خدا قبله نما ساخت مرا
              جز خدا و نبی و فاطمه نشناخت مرا
                              من که یکباره در از قلعه ی خیبر کندم
                                             داغ زهرا به خدا از نفس انداخت مرا

/ 0 نظر / 16 بازدید