شعر 3

  گریه کردم عقده دل وا شود اما نشد

        در مدینه گشتم و گمگشته ام پیدا نشد

                    جستجو کردم بسی در بین مظلومان ولی 
   
                                از علی و فاطمه مظلوم تر پیدا نشد!!!

/ 0 نظر / 24 بازدید